Súťaž o pobyt pre 2 osoby

Pre nedostatok súťažiacích receptov (1) sa súťaž odkladá


Zapojte sa do súťaže pridaním receptu

Hlavná cena: Pobyt pre 2 osoby na 2 noci v čase od 3. Septembra 2021 do 5. Septembra 2021 v PenzionPohoda.sk

Podmienky súťaže:
  • Stačí pridať recept v čase od 22.Júna 2021 do 31.Augusta 2021 - 23:59:59
  • Pridajte viac receptov a tým zvýšite šancu na výhru.
  • Recept musí obsahovať všetky potrebné informácie na jeho uvarenie + fotku
  • Recept musí spĺňať podmienku stolovania na obed či večeru
  • Recept musí byť schválený administrátorom ako plnohodnotný (neakceptujeme napr. varené párky)
  • Recept nesmie byť kopírovaný z iného portálu a už vonkoncom nie, ak ste neboli jeho autorom.
Výherca bude kontaktovaný e-mailom a zverejnený na stránkach www.radvarim.sk najneskôr 1.Septembra 2021 12:00.
SPONZOR
Chcete ísť na pobyt okamžite? A so zľavou? Nech sa páči...
Použite kupón radvarim na zľavu 5%
Hlavná cena:
Pobyt pre 2 osoby / 2 noci v penzióne Pohoda - Veľká Lomnica v hodnote 80

Trvanie súťaže
Od: 22.06.21 Do: 24.08.21
Pobyt pre 2 osoby / 2 noci v penzióne Pohoda - Veľká Lomnica
Pravidlá súťaže
Do súťaže sa môže zapojiť každý starší ako 18 rokov, kto sa prihlási (registruje) na www.radvarim.sk a pridá plnehodnotný recept s fotografiou jedla. Vyhodnotenie súťaže prebehne automaticky tak, že sa žrebuje náhodný recept zapojený v súťaži. Ak pridáte viac receptov, zvyšujete svoju šancu na výhru. Cena bude odoslaná kurierom výhercovi. Výherca je povinný uhradiť sponzorovi cenu za výhru 1 cent (0,01 €) na účet sponzora.
ORGANIZÁTOR súťaže je DONAN s.r.o. Železničná 658/67 05952 Veľká Lomnica
Súťaž začína 22.06.21 12:00:00 a končí 24.08.21 07:10:00, ak organizátor najneskôr 48 hodín pred ukončením súťaže nezverejní na stránke www.radvarim.sk zmenu termínu či zrušenie súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo meniť pravidlá súťaže.
So súťaže sú vylúčení zamestnanci sponzora a usporiadavateľa súťaže.
V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou usporiadateľ / organizátor. Vymáhanie výhry či účasti v súťaži/hre súdnou cestou je vylúčené.
Osobné údaje:
Účel spracúvania osobných údajov: evidencia účastníkov súťaže za účelom žrebovania a odovzdania výhier.
Zoznam osobných údajov:
  • Nick / Prezývka / Meno Priezvisko už registrovaných účastníkov na portáli RadVarim.sk.
  • E-mailová adresa
  • Pri výhercoch - meno, priezvisko, adresa, tel.číslo

Účastník súťaže/dotknutá osoba potvrdzuje a ručí za správnosť poskytnutých údajov.
Sponzor

DONAN s.r.o.

IČO: 47543761 DIČ: 2023945341
Sídlo:
Železničná 658/67

05952 Veľká Lomnica